Các phân hệ ERP – Module quan trọng cần có (ERP doanh nghiệp việt)

phân hệ là gì phan he la gi cac phan he trong sap erp

Các phân hệ ERP quan trọng là các phân hệ nào? Doanh nghiệp việt nên triển khai các module nào để quản trị doanh nghiệp mình?

Các câu hỏi liên quan tới chủ đề phân hệ (module) ERP sẽ được Trường giải đáp cụ thể trong bài viết này.

Tìm hiểu thêm: Hệ thống ERP là gì?

phân hệ là gì phan he la gi cac phan he trong sap erp

1. Tổng quan về các Module ERP

Phân hệ là gì?

Phân hệ là tên cho một nhóm các tính năng phục vụ cho 1 chức năng hoặc bộ phận của doanh nghiệp.

Ví dụ:

– Phân hệ Kế toán tài chính

– Phân hệ Kế toán quản trị

– Hay phân hệ kho vận

Việc phân chia và đặt tên phân hệ cũng còn tùy thuộc vào nhà cung cấp giải pháp ERP.

Tuy nhiên, dù phân chia hay đặt tên thế nào thì dưới đây cũng là danh sách các module/ phân hệ ERP quan trọng:

– FICO (Financial Accounting & Controlling): Kế toán & Kiểm soát tài chính

– MM (Material Management):  Quản lý nguyên liệu

– FSCM (Financial supply chain management): Quản trị tài chính chuỗi cung ứng

– PS (Project System): Quản trị dự án

– PP (Production planning): Lập kế hoạch sản xuất

– HR (Human Resource): Quản trị nguồn nhân lực

2. Chi tiết các phân hệ ERP quan trọng

2.1. Phân hệ kế toán & kiểm soát tài chính –  FICO

Đây là phân hệ được triển khai nhiều nhất cho các doanh nghiệp.

Bởi lẽ gần như mọi hoạt động của công ty đều liên quan tới tiền (tài chính). Do vậy gần như công ty nào cần triển khai hệ thống ERP đều sẽ làm FICO trước. Sau đó mới tính đến các phân hệ còn lại.

2.1.1. 2 mảng chính trong phân hệ FICO

– Financial accounting (FI): Kế toán tài chính

– Controlling (CO): Kiểm soát tài chính

Trong đó, FI là phân hệ mà mọi công ty triển khai FICO đều cần làm.

Còn CO thì có thể triển khai hoặc không.

Nhưng mục tiêu của ERP là để kiểm soát chặt chẽ và lập kế hoạch để đạt được mục tiêu chiến lược.

Nên CO (Controlling) là vô cùng quan trọng nếu doanh nghiệp muốn vươn tầm và phát triển bền vững.

Nhiều doanh nghiệp không triển khai được mảng Controlling là do doanh nghiệp chưa đủ nhân lực và quy trình phù hợp.

ERPs.vn chủ yếu tập trung vào mảng Controlling để giúp doanh nghiệp kiểm soát tốt hoạt động của doanh nghiệp. Và cao hơn là hỗ trợ đạt được mục tiêu chiến lược.

2.2.2. Các sub-module (phân hệ con) của FICO

Dưới đây là các phân hệ con quan trọng trong phân hệ ERP – FICO, nếu các bạn muốn xem chi tiết thì có thể đọc thêm các bài viết khác về ERP trên ERPS.VN

– General ledger: Kế toán tổng hợp

– Accounts Payable (AP): Kế toán thanh toán

– Accounts Receivable (AR):  Kế toán phải thu

– Bank Accounting: Kế toán ngân hàng

– Budgeting & monitoring: Lập ngân sách và kiểm soát ngân sách

– Asset management: Quản lý tài sản

– Fund & Treasury: Quản lý quỹ

– Cost center & Profit center: Trung tâm chi phí và trung tâm lợi nhuận

– Internal order: Giao dịch nội bộ

2.2. Phân hệ quản lý nguyên liệu –  MM

– Mua hàng

– Quản lý tồn kho

– Kế hoạch mua nguyên liệu

– Quản trị Nhu cầu nguyên liệu

– Đánh giá nhà cung cấp

2.3. Phân hệ Quản trị tài chính chuỗi cung ứng –  FSCM

Thuật ngữ này có vẻ hơi lạ, nhưng các bạn hãy xem sơ đồ sau sẽ rõ nhé:

– Quản lý tín dụng

– Quản trị rủi ro và ngân quỹ

– Thanh toán

– Quản trị

2.4. Phân hệ quản trị dự án –  PS

– Lập kế hoạch dự án

– Chuẩn bị dự án

– Quản lý dự án

– Báo cáo

– Chi phí dự án

2.5. Phân hệ lập kế hoạch sản xuất –  PP

– Lập kế hoạch bán hàng và sản xuất

– Quản trị nhu cầu

– Lập kế hoạch nhu cầu mua nguyên liệu

– Lập kế hoạch công suất

– BOM – Bills of material

2.6. Phân hệ quản trị nguồn nhân lực –  HR

– Quản trị tổ chức: Organizational Management

– Quản lý nhân sự

– Tuyển dụng

– Tiền lương

– Quản lý công tác phí

– Quản lý thời gian

– Đao tạo & sự kiện

– Phúc lợi

3. Các phân hệ ERP khác

Dưới đây là danh sách các module phân hệ ERP khác, ít khi được các doanh nghiệp Việt lựa chọn triển khai.

  • Quality management: Quản lý chất lượng
  • Plant maintenance: Bảo trì nhà máy
  • Sales and distribution: Quản trị sales & kênh phân phối
  • Security module
  • Khác…

Trên đây là bài viết tổng quan về các Module/ Phân hệ ERP quan trọng mà các doanh nghiệp hay triển khai.

Hi vọng rằng, các bạn đã có được cái nhìn tổng quát nhất về ERP module.

Nếu có câu hỏi hay ý kiến góp ý nào, các bạn đừng ngại email cho Trường nhé.

Email: Erps.vn@gmail.com

Hotline: 038 997 8430

Cảm ơn bạn,

 

Trườngpx – CEO Erps.vn

Công ty chuyên về Giải pháp phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp – ERP và phân tích kinh doanh (BI)