Hướng dẫn đăng ký tài khoản Google Developer

Lưu ý: Đăng ký tài khoản Google Developer không phân biệt tải khoản Cá Nhân/ Doanh nghiệp với chi phí là $25, sử dụng được vĩnh viễn

Bước 1: Truy cập https://play.google.com/apps/publish/

Tiến hành nhập mail và mật khẩu để tiến hành đăng nhập (mail của doanh nghiệp đang sử dụng)

dang nhap google

Sau khi đăng nhập thành công, thực hiện nhập các thông tin cần thiết

Tên nhà phát triển công khai: Tên của tài khoản này
Địa chỉ email liên hệ phụ: Địa chỉ email phụ để liên kết với tài khoản này
Số điện thoại liên hệ: Số điện thoại để Google liên hệ, Thêm số điện thoại với cú pháp (+ mã quốc gia + số điện thoại)
Tick vào hai ô xác nhận chính sách và thoải thuận của Google
-> Tiến hành kiểm tra thông tin và xác nhận tạo tài khoản

Bước 2: Tiến hành thanh toán để hoàn tất giao dịch

Chi phí: $25 để sử dụng vĩnh viễn
Thêm các thông tin cần thiết
Kiểm tra thông tin -> tiến hành xác nhận Mua

Bước 3: Thực hiện nộp các giấy tờ liên quan
Sau khi xác nhận, thực hiện check mail, nộp các giấy tờ mà Google yêu cầu
Sau khi hoàn thành thông tin -> Google sẽ xác nhận tài khoản của bạn trong 1- 2 ngày.

Nguồn: CNV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *