Định phí là gì? Chi phí cố định

mo ta chung ve dinh phi bien phi định phí biến phí

Định phí là gì? Chi phí cố định là gì?

“Chi phí cố định (trong kinh tế học vi mô) hay Định phí (trong kế toán quản trị) là những phần chi phí kinh doanh không thay đổi theo quy mô sản xuất, nếu xét trong một khuôn khổ công suất sản xuất nhất định.”

Trích: https://vi.wikipedia.org/wiki

Định phí là gì

Chi phí cố định hay định phí tiếng anh gọi là Fixed Cost

Định phí là những khoản chi phí mà tổng số sẽ không thay đổi khi có sự thay đổi mức độ hoạt động.

Ví dụ: Khi tăng số lượng bán hàng, mặt hàng bán ra, doanh số bán ra, lương bộ phận Back office như kế toán, nhân sự luôn không thay đổi.

Vì tổng không thay đổi, khi số lượng thay đổi =>Chi phí cố định trung bình/ 1 đơn vị sản phẩm sẽ tăng giảm tỷ lệ nghịch sự thay đổi của số lượng hoạt động.

Kết luận: chi phí trung bình của một đơn vị hoạt động thì thay đổi tỷ lệ nghịch với mức biến động của mức hoạt động.

mo ta chung ve dinh phi bien phi định phí biến phí

Trong một phạm vi nhất định: Chi phí cố định không thay đổi về tổng số.

 

Ví dụ như: Với một con máy đóng gói: Công suất 50.000 sản phẩm/ ngày. Giá trị khấu hao 100 triệu/ mỗi năm.

Nếu không đầu tư thêm một con máy khác, thì dù công ty đóng gói từ 1 gói đến 50.000 gói/ ngày * số ngày trong tháng.

Thì công ty vẫn luôn mất một chi phí khấu hao cố định 100 triệu/ 12 cho mỗi tháng.

Ý nghĩa của định phí trong quản trị

  • Gia tăng tối đa năng suất hoạt động/ Năng lực phục vụ của máy móc, con người trong công việc. Đặc biệt là nhóm chuyên có chi phí không biến động.
  • Nhưng nếu mức độ hoạt động tăng vượt quá phạm vi phù hợp đó thì chi phí khấu hao máy móc thiết bị sản xuất sẽ tăng vì phải đầu tư thêm máy móc thiết bị sản xuất. Cẩn trọng với việc đầu tư thêm cơ sở hạ tầng, máy móc.
  • Đến một phạm vi nào đó, sự thay đổi về số lượng sẽ dẫn tới các yêu cầu gia tăng về định phí. Do đó luôn cân bằng giữa lợi ích bản thân – công ty – mức phù hợp với năng suất lao động.
  • Nhưng nếu tính trên một đơn vị sản lượng, thì loại chi phí này lại giảm khi sản lượng tăng. Khi đó gọi là chi phí cố định trung bình. Chỉ tiêu này quan trọng, người ta thường nghiên cứu để đánh giá tương quan. Mỗi sản phẩm sẽ có một số liệu tối ưu nhất. Việc của người quản trị là hướng tới con số này.

 

Thực tế định phí – chi phí cố định ảnh hưởng như thế nào tới người khởi nghiệp

Trong lý thuyết về thị trường, doanh nghiệp rời bỏ thị trường sản phẩm nếu trong dài hạn nó không kiếm đủ tổng doanh thu để bù đắp cả tổng chi phí cố định và tổng chi phí biến đổi.

Trong ngắn hạn, 3 tháng, 6 tháng hay 1 năm các công ty mới bắt đầu hoạt động, doanh thu chưa đủ bù đắp chi phí. Bao gồm cả chi phí biến đổi và chi phí cố định.

Nhưng các công ty vẫn chưa rời bỏ thị trường, bởi họ xác định trong dài hạn, sản phẩm có tiềm năng và có lợi nhuận.

Như vậy nhiều người sẽ quay trở lại bài toán: Ai có nhiều tài chính?

Giữa người nhiều vốn và ít vốn, người ít vốn sẽ bảo rằng, tôi thu vì tôi không có tài chính

Nhưng nếu đặt ở thế cân bằng mà vẫn thua, vậy thì không thể đổi lỗi cho vốn. Bản thân người chủ ấy có vấn đề?

  • Nếu biết trước không có vốn dày – dài => Lựa chọn phương án kinh doanh phù hợp
  • Vốn không phải cứ cần là có => Mà phải đi kiếm => Xây dựng đội ngũ bán hàng gồm cả bán truyền thống, bán online, bán qua điện thoại…. Bất cứ kênh nào bạn tiếp cận được tập khách hàng của bạn
  • Các yếu tố sản xuất – kinh doanh cố định là: Lương cơ bản của nhân sự nhóm quản lý, khấu hao TSCĐ, CCDC, tiền thuê Văn phòng, nhà xưởng,….Cân nhắc để tối ưu các yếu tố này là việc của bạn.

Một bài tập tính chi phí cố định có thể tham khảo trong ví dụ chi tiết giáo trình kế toán Quản trị: Click xem

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *