Báo cáo quản trị là gì? Một số mẫu báo cáo nội bộ {Tải miễn phí}

MAU BAO CAO QUAN TRI ERPS

Báo cáo quản trị là gì? Các công ty niêm yết sàn chứng khoán đều phát hành báo cáo quản trị 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng…

Thông tin này được phát hành nội bộ, do đó không có form mẫu, không có thước đo cụ thể

Báo cáo này được tổng hợp dựa trên các chỉ số tài chính và phi tài chính. Cung cấp tới nhà quản trị các thông tin mở nhất về doanh nghiệp bạn đang quan tâm.

Báo cáo tài chính cung cấp các chỉ tiêu về tài chính như:

  • Bảng cân đối kế toán/ Bảng cân đối tài khoản
  • Báo cáo kết quả kinh doanh
  • Lưu chuyển tiền tệ

Một mẫu báo cáo quản trị có thể bạn quan tâm:

MAU BAO CAO QUAN TRI ERPS

 

Mẫu Báo cáo doanh số

 

 

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh P & L nội bộ

BAO CAO LAI LO LOI NHUAN

Đây chỉ là một form cơ bản trong báo cáo kinh doanh nội bộ. Tùy vào đặc thù của từng doanh nghiệp, Trường sẽ có những tư vấn phù hợp nhất để thể hiện tốt nhất hiệu quả của hoạt động kinh doanh trong kỳ.

Một vài điểm mấu chốt cho báo cáo nội bộ như sau:

  • Các chỉ tiêu bạn tự xây dựng theo đơn vị bạn, đây chỉ là mẫu tham khảo
  • Hãy đi – quan sát – tìm hiểu để nắm rõ doanh nghiệp của bạn đang làm việc
  • Báo cáo nội bộ được lập định kỳ theo tuần/ tháng, dữ liệu luôn là cập nhật gần đây nhất

 

File quản lý chi phí và phân tích kết quả kinh doanh

 

 

Xem thêm: P & L là gì?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *