MASTER DATA là gì và định nghĩa Master data trong SAP

master data la gi (1)

Có nhiều nguồn uy tín định nghĩa Master data là gì? Tóm lại đều đề cập tới các thông tin quan trọng về hàng hóa, các bên liên quan như khách hàng, nhà cung cấp, …

Xem thêm: Các thuật ngữ quan trọng trong SAP ERP

master data la gi (1)

1. 03 định nghĩa phổ biến về Master data là gì

 • Định nghĩa của Gartner

Master data là tập hợp các định danh thống nhất và các thuộc tính mở rộng. Và nó mô tả các thực thể cốt lõi của doanh nghiệp bao gồm khách hàng, nhà cung cấp, đơn vị kinh doanh, sơ đồ tài khoản,…

 • Philip Russom

Master data là các định nghĩa nhất quán trong toàn bộ doanh nghiệp, tổ chức (Khách hàng, sản phẩm,…). Và các dữ liệu về các thực thể này được quản lý trên 1 hệ thống công nghệ thông tin tổng thể của Doanh nghiệp, thậm chí vượt ngoài phạm vi doanh nghiệp.

 • Technopedia

Một mô tả rõ ràng về Master data gồm dữ liệu thông tin khách hàng, hàng hóa,… Loại dữ liệu này được coi là dữ liệu chính khác với các dữ liệu của giao dịch. Các dữ liệu chính được sử dụng liên tục và nhất quán trong các giao dịch liên quan trên toàn hệ thống. Và dựa vào các thông tìn này để phân tích hành vì khách hàng, thiết lập danh bạ hoặc tiến hành nghiên cứu ở tầm cao.

 • Tổng kết về Master là gì?

Đọc 3 định nghĩa trên thì cũng ong thủ với nhiều người.

Nên Trường định nghĩa một cách đơn giản về Master data giúp bạn dễ hiểu và nắm bắt hơn.

Master data là các danh mục giúp nhất quán các thông tin sẽ được dùng đi dùng lại trong các giao dịch và áp dụng trên phạm vi toàn công ty/ doanh nghiệp/ tổ chức.

Ví dụ:

 • Danh mục khách hàng
 • Thông tin tên công ty, địa chỉ,…
 • Thông tin về hàng hóa, vật tư
 • Các địa điểm kinh doanh, công ty con, nhà xưởng,…

2. Định nghĩa Master là gì trong SAP

Dữ liệu SAP R/3 được phân loại thành 2 nhóm chính:

 • Master data là các dữ liệu được tạo ra 1 cách tập trung và được áp dụng trên phạm vi cả ứng dụng. Các dữ liệu này không đổi theo thời gian nhưng ta có thể thay đổi/ cập nhật thêm nếu cần. Ví dụ: Nhà cung cấp là một loại Master data được sử dụng khi tạo đơn mua àng hoặc tạo hợp đồng trên SAP
 • Transaction data là các dữ liệu liên quan tới các giao dịch của doanh nghiệp.

SAP Master Data cũng được chia thành 2 loại.

 • Material Master Data

Đây là một trong các thông tin quan trọng về nguyên vật liệu của doanh nghiệp. Dữ liệu này gồm các thông tin về nguyên vật liệu công ty có thể đặt hàng, sản xuất, lưu trữ hay bán.

Mỗi bộ phận lại làm việc trên một số loại nguyên vật liệu nhất định.

 • Vendor Master Data

Vendor master data gồm các thông tin về các đối tác mà công ty mua hàng hoặc bán hàng.

Một bản ghi về thông tin của vendor gồm một số thông tin chính như: Tên, địa chỉ, SĐT liên hệ,…

Thông tin về Vendor master data được chia thành 3 nhóm: Genernal data, accounting data và Purchasing data

Trong khóa học miễn phí về SAP MM trên Erps.vn bạn sẽ biết nhiều hơn về Master data trong SAP.

Nếu bạn cần biết thêm thông tin gì, bạn đừng ngại email lại cho bên Trường nhé.

 • Erps.vn@gmail.com
 • Hotline: 038 997 8430

Xin cảm ơn,

Trườngpx

CEO ERPS.VN – Công ty chuyên về ERP MINI cho các SME và BI cho các tập đoàn/ tổng công ty.

One thought on “MASTER DATA là gì và định nghĩa Master data trong SAP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *