Cách đọc Báo cáo tài chính: Các chỉ tiêu chính & quan trọng

Cách đọc BCTC: Các chỉ tiêu chính & quan trọng. Việc đọc được có thể giúp nhà quản trị ra quyết định tốt hơn. Thêm một kỹ năng cũng hơn…

Continue ReadingCách đọc Báo cáo tài chính: Các chỉ tiêu chính & quan trọng

Báo cáo quản trị là gì? Một số mẫu báo cáo nội bộ {Tải miễn phí}

Báo cáo quản trị là gì? Các công ty niêm yết sàn chứng khoán đều phát hành báo cáo quản trị 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng... Thông tin này…

Continue ReadingBáo cáo quản trị là gì? Một số mẫu báo cáo nội bộ {Tải miễn phí}

Phần mềm kế toán quản trị: tính năng và phân hệ cần có

Phần mềm kế toán quản trị là một công cụ phổ biến trong doanh nghiệp. Nhiều người nhầm tưởng rằng chỉ có các công ty sản xuất mới cần đến…

Continue ReadingPhần mềm kế toán quản trị: tính năng và phân hệ cần có

Dashboard là gì? 3 nguyên tắc lập Dashboard chuyên nghiệp

Lợi ích của Dashboard là gì? 3 nguyên tắc lập Dashboard quan trọng bạn cần phải nắm,... Những điểm quan trọng nhất về khái niệm Dash-board sẽ được giải thích trong…

Continue ReadingDashboard là gì? 3 nguyên tắc lập Dashboard chuyên nghiệp

Tại sao phải phân loại chi phí doanh nghiệp – Phần mềm quản trị ERP

Tại sao phải phân loại chi phí doanh nghiệp? Thu nhập của mẹ tôi những năm 90 mỗi tháng là 300 ngàn đồng. Hồi đó đi đám cưới chỉ mừng…

Continue ReadingTại sao phải phân loại chi phí doanh nghiệp – Phần mềm quản trị ERP

Vai trò của kế toán quản trị – Giúp Ban giám đốc quản trị tốt hơn

3 vai trò của kế toán quản trị được nêu trong bài viết này sẽ giúp bạn nắm được cốt lõi vấn đề. Một doanh nghiệp hoạt động như thế…

Continue ReadingVai trò của kế toán quản trị – Giúp Ban giám đốc quản trị tốt hơn