data warehouse database - phan biet kho du lieu, co so du lieu

Phân biệt Data Warehouse và Database (kho dữ liệu vs. cơ sở dữ liệu)

Phân biệt Data warehouse và Database một cách dễ dàng và dễ nhớ. Khi bạn chỉ là một tiểu thương, bạn chỉ cần một cuốn sổ ghi chép thu mua. Khi bạn thành một doanh nghiệp nhỏ, có bán hàng chịu và có nhiều đơn đặt hàng hơn, bạn lại cần một phần mềm quản…

Read More
CRM LA GI VIET TAT CUA TU CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT CRM LÀ GÌ

CRM là gì – viết tắt của từ Customer Relationship Management

CRM là gì? Giúp gì được cho doanh nghiệp? Ai thì nên dùng và CRM làm những công việc gì? Rất nhiều câu hỏi vềphần mềm quản lý quan hệ khách hàng sẽ được Trường giải đáp trong bài viết này. Mọi người nói tới CRM, thường nghĩ tới: Đây là một công nghệ: Công…

Read More