Danh sách các bài học có trong KHÓA HỌC SAP FICO. Gồm 15 chương giúp cung cấp kiến thức rất đầy đủ về module quan trọng của SAP ERP. Hiện tại, ERPS.VN đang update dần nội dung của các khóa học. Trong quá trình bạn học, nếu cần hỗ trợ thêm thông tin gì thì đừng ngại liên hệ với bên Trường nhé.
  • Email: Erps.vn@gmail.com
Dưới đây là mục lục nội dung khóa học SAP FICO (ERP), bạn click vào phần bạn cần học để chuyển sang nội dung chi tiết nhé. Hiện tại, Erps.vn đã update được tiêu đề các nội dung của 3 chương đầu tiên. khoa hoc sap fico ERP Khóa học sap fico khoa hoc sap fico online free khóa học sap fico khóa học erp sap  

Chương 1: Giới thiệu SAP FICO

Đây là chương đầu tiên và rất quan trọng trong khóa học SAP FICO, bởi nó cung cấp các kiến thức cơ bản trước khi đi sâu vào các công việc cụ thể.
1. Giới thiệu chung và Overview  Xem
2. Phân hệ nhánh – Submodule  Xem
3. SAP FI – Company Basics  Xem
4. SAP FI – Define Business Area  Xem
5. SAP FI – Define Functional Area  Xem
6.SAP FI – Define Credit Control  Xem
7. SAP FI – General Ledger  Xem
8. SAP FI – COA Group  Xem
9. SAP FI – Retained Earnings Account  Xem
10. SAP FI – G/L Account  Xem
11. SAP FI – Block G/L Account  Xem
12. SAP FI – Deleting G/L Accounts  Xem
13. SAP FI – Financial Statement Version  Xem
14. SAP FI – Journal Entry Posting  Xem
15. SAP FI – Fiscal Year Variant  Xem
16. SAP FI – Posting Period Variant  Xem
17. SAP FI – Field Status Variant  Xem
18. SAP FI – Field Status Group  Xem
19. SAP FI – Define Posting Keys  Xem
20. SAP FI – Define Document Type  Xem
21. SAP FI – Document Number Ranges  Xem
22. SAP FI – Post with Reference  Xem
23. SAP FI – Hold a G/L Document Posting  Xem
24.  SAP FI – Park a G/L Document Posting  Xem
25.  SAP FI – G/L Reporting  Xem
 

Chương 2: Accounts payables – Kế toán nợ phải trả trên SAP FICO

Giới thiệu chung SAP FI – Accounts Payable Xem
SAP FI – Create a Vendor Xem
SAP FI – Create Vendor Account Group Xem
SAP FI – Display Changed Fields Xem
SAP FI – Block a Vendor
SAP FI – Delete a Vendor
SAP FI – One-Time Vendor
SAP FI – Post Purchase Invoice
SAP FI – Purchases Returns
SAP FI – Post Outgoing Vendor Payment
SAP FI – Foreign Currency Invoice
SAP FI – Withholding Tax in vendor invoice
SAP FI – Outgoing Partial Payments
SAP FI – Reset AP Cleared Items
SAP FI – Automatic Payment Run
SAP FI – Posting Rounding Differences
SAP FI – Month End Closing
SAP FI – Dunning
SAP FI – Exchange Rates
SAP FI – Tables in Module
SAP FI – AR Invoice Processes
SAP FI – AR Account Analysis
SAP FI – AR Reporting
– Giới thiệu và tạo nhóm nhà cung cấp – Tạo các nhóm nhà cung cấp – Tạo hồ sơ tổng thể nhà cung cấp – Define_sensitive fields (Xác định các lĩnh vực nhạy cảm) – Define_tolerances for vendors/customers (Xác định dung sai cho nhà cung cấp / khách hàng) – Define_document type and number ranges (Xác định loại tài liệu và phạm vi số) – Thanh toán xuống – Cấu hình điều khoản thanh toán – Tự động xác định thanh toán khác biệt & tài khoản khác – Hoạt động của người dùng cuối

Chương 3: Bank Accounting

Đang update

Chương 3: Bank Accounting – Kế toán ngân hàng trên SAP FICO

Giới thiệu Xác định ngân hàng của công ty Quản lý séc Các hoạt động khác liên quan đến séc và khoảng trống của séc Chương trình thanh toán tự động Thực thi APP Hóa đơn phải trả Accommodation bill of exchanges Xử lý sao kê ngân hàng Cấu hình khóa
Chương 4: Accounts receivables
Giới thiệu chung – SAP FI – Accounts Receivable Xem
SAP FI – Customer Master Data Xem
SAP FI – Block a Customer Xem
SAP FI – Delete a Customer Xem
SAP FI – Customer Account Group
SAP FI – One-Time Customer Master
SAP FI – Post a Sales Invoice
SAP FI – Document Reversal
SAP FI – Sales Returns
SAP FI – Post Incoming Payment
SAP FI – Foreign Currency Invoice
SAP FI – Incoming Partial Payments
SAP FI – Reset AR Cleared Items
SAP FI – Credit Control
 

Chương 5: Cash journal

Đang update
Chương 6: Asset Accounting
Giới thiệu chung – SAP FI – AA Overview Xem
SAP FI – AA Asset Explorer Xem
  Chương 7: Controlling Trong khóa học SAP FICO, sub-module là Controlling – phân hệ này hiện nay ít doanh nghiệp triển khai. Nhưng nếu triển khai được sẽ là lợi thế cạnh tranh rất lớn của doanh nghiệp.
Giới thiệu chung SAP FI – Accounts Payable Xem
SAP FI – Create a Vendor Xem
SAP FI – Create Vendor Account Group Xem
SAP FI – Display Changed Fields Xem
SAP FI – Block a Vendor
SAP FI – Delete a Vendor
SAP FI – One-Time Vendor
SAP FI – Post Purchase Invoice
SAP FI – Purchases Returns
SAP FI – Post Outgoing Vendor Payment
SAP FI – Foreign Currency Invoice
SAP FI – Withholding Tax in vendor invoice
SAP FI – Outgoing Partial Payments
SAP FI – Reset AP Cleared Items
SAP FI – Automatic Payment Run
SAP FI – Posting Rounding Differences
SAP FI – Month End Closing
 

Chương 8: Cost element accounting

Đang update

Chương 9: Cost center accounting

Đang update

Chương 10: Internal orders

Đang update

Chương 11: Product costing

Đang update

Chương 12: Profitability Analysis

Đang update

Chương 13: Profit center accounting

Đang update

Chương 14: Activity based costing

Đang update

Chương 15: Investment module

Đang update
  Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết trên Website ERPS.VN Chúc bạn một ngày làm việc vui vẻ!