Cách đọc Báo cáo tài chính: Các chỉ tiêu chính & quan trọng

doc bao cao tai chinh (1)

Cách đọc BCTC: Các chỉ tiêu chính & quan trọng. Việc đọc được có thể giúp nhà quản trị ra quyết định tốt hơn. Thêm một kỹ năng cũng hơn bớt một kỹ năng trong quản lý. Trong bài ngắn gọn này trình bày khái quát một vài chỉ tiêu để lướt khi đọc báo cáo tài chính trong quản trị doanh nghiệp.

1. Các báo cáo tài chính cơ bản

Cơ bản có 3 báo cáo tài chính phải có trong một doanh nghiệp : cân đối tài chính, kết quả kinh doanh, luân chuyển luồng tiền.

– Bảng Cân đối tài chính là một ảnh chụp về tài sản cũng như các khoản nợ của doanh nghiệp tại một thời điểm cụ thể. Đây là một loại báo cáo có thể “cũ” về số liệu ngay ngày hôm sau.

 

– Báo cáo Kết quả kinh doanh là ghi chép việc mua vào bán ra của doanh nghiệp. Sự chênh lệch giữa mua vào bán ra của doanh nghiệp chính là kết quả kinh doanh. Mua vào nhiều hơn bán ra thì sẽ là lỗ, và ngược lại sẽ là lãi. Báo cáo này thường ghi chép có cả một giai đoạn, nên số liệu sẽ chậm “cũ” hơn.

doc bao cao tai chinh (1) Cách đọc Báo cáo tài chính: Các chỉ tiêu chính & quan trọng

– Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ /Luân chuyển luồng tiền là loại báo cáo thu chi. Cơ bản nó là sổ thủ quỹ, để ghi chép hôm nay thu bao nhiêu tiền, và chi bao nhiêu tiền.

 

Mỗi loại báo cáo sẽ cung cấp một số thông tin khác nhau để hỗ trợ nhà quản lý, tùy theo như cầu và loại hình hoạt động mà nhà quản lý sẽ nhìn các chỉ tiêu khác nhau. Trong hạn hẹp bài viết, tôi chỉ trình bày chung nhất.

2. Một vài chỉ tiêu

  • Cấu trúc vốn trên cân đối tài chính.

Với chỉ tiêu này, thường thì ta sẽ so sánh giữa vốn chủ sở hữu và nợ dài hạn của đơn vị.

– Doanh nghiệp đang thuộc loại hình nào? Kinh doanh ngành nghề gì?

– Nếu nợ dài hạn bằng vốn chủ sở hữu thì sao?

– Nếu nợ dài hạn lớn hơn vốn chủ sở hữu nhiều đồng nghĩa với việc doanh nghiệp vay khá nhiều để đầu tư cơ sở hạ tầng, bản thân chủ sở hữu không có nhiều tiềm lực tài chính. Với cấu trúc này thì lợi nhuận trên vốn bỏ ra sẽ cao, các start up hay có cấu trúc vốn này

– Ngược lại, nếu vốn chủ sở hữu lớn hơn nợ dài hạn thì sao?

  • Doanh thu và chi phí sản xuất trên báo cáo kết quả kinh doanh

Chênh lệch giữa doanh thu và chi phí sản xuất còn được gọi là lợi nhuận gộp (Gross margin). Chỉ tiêu này cho phép đánh giá hoạt động nền tảng của doanh nghiệp của hiệu quả hay không.

Với mỗi loại hình hoạt động, người ta đã thống kê một tỷ lệ chuẩn cho lợi nhuận gộp.

Tỷ lệ này giúp ta nhìn xem nếu chỉ với giá trị cốt lõi, thì doanh nghiệp có mang lại lợi nhuận hay không.

 

 

  • Luồng tiền hoạt động

Tiền như máu của doanh nghiệp. Luồng tiền hoạt động là tiền sinh ra từ hoạt động cốt lõi.

Chúng ta đang nói tới tiền, không nói tới lợi nhuận. Có nhiều doanh nghiệp có lợi nhuận lớn nhưng lại không có tiền vì họ bán chịu quá nhiều.

Sau một thời gian họ không thể thanh toán dẫn tới phá sản không phải vì lỗ mà vì cạn tiền.

Chữ cạn tiền đã cho thấy rõ, tiền như máu, có thể cạn.

Luồng tiền hoạt động nếu dương, tức là doanh nghiệp đủ sức tự chi trả hoạt động của mình. Nếu chỉ tiêu này âm đồng nghĩa với việc doanh nghiệp càng hoạt động càng hết tiền và sớm muộn sẽ phá sản.

 

Việc đọc báo cáo tài chính là một chuyện dài và khó.

Tuy nhiên lại không hề khó nếu chỉ cần đọc lướt để đưa ra quyết định nhanh cũng không hề tệ.

Trong một bài khác chúng tôi sẽ chi tiết hơn về từng báo cáo và các chỉ tiêu đặc thù của từng loại hình kinh doanh.

Ý kiến từ phía chuyên gia

Tôi đã từng gặp rất nhiều giám đốc điều hành giỏi. Tuy nhiên, các anh chị này lại gặp khó khăn trong việc đọc báo cáo tài chính. Việc không hiểu rõ báo cáo tài chính không làm các anh chị hoạt động yếu đi. Nhưng việc đọc được lại có thể giúp họ ra quyết định tốt hơn. Thêm một kỹ năng cũng hơn bớt một kỹ năng trong quản lý.

Key: thủ thuật đọc báo cáo tài chính; xem báo cáo tài chính ở đâu; mẫu bctc, lập bctc; báo cáo tài chính gồm những gì

One thought on “Cách đọc Báo cáo tài chính: Các chỉ tiêu chính & quan trọng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *