kpi là gì

KPI là gì – tải Bộ chỉ số KPI sale, bán hàng, marketing, Nhân sự,…

KPI là gì? Key performance indicator là các chỉ số dùng để đo lường hiệu quả. Hiện tại nhiều doanh nghiệp mong muốn xây dựng KPI cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, KPI có thể là con dao hai lưỡi nếu ta không hiểu và thực hiện đúng. Đây là bài viết đầu tiên bạn cần…

Read More