Phần mềm kế toán quản trị: tính năng và phân hệ cần có

GIAO DIEN NHAP KHO - PHAN MEM BAN HANG 2.0 ERPS.VN

Phần mềm kế toán quản trị là một công cụ phổ biến trong doanh nghiệp. Nhiều người nhầm tưởng rằng chỉ có các công ty sản xuất mới cần đến kế toán quản trị.

Điều này là không đúng. Bởi lẽ tất cả doanh nghiệp đều cần số liệu phân tích từ kế toán quản trị.

Kế toán thuế và kế toán tài chính với các kết quả báo cáo là các con số đi sau. Các con số lỗi thời. Nhưng số liệu của bộ phận kế toán quản trị/ Kiểm soát chi phí bao giờ cũng là số liệu đi trước hoặc ít nhất là kịp thời báo cáo

Để kịp thời báo cáo, số liệu cần những tính năng và phân hệ cần có.

1. Các phân hệ cần có cho phần mềm kế toán quản trị

 • Phân hệ Kho: Quản lý Nhập – Xuất – Tồn kho. Tính toán dữ liệu, báo tồn kho tại thời điểm, cảnh báo  tồn kho dưới tối thiểu => Do đó cần nhập. Dữ liệu tồn kho quá lâu, cảnh báo cần xả kho (Trong đơn vị kiêm nhiệm: Phần mềm kế toán quản lý kho có thể gồm của nhiều bộ phận)
 • Bán hàng: Làm báo giá gửi khách => Khách lấy hàng, làm đơn hàng, ghi nhận doanh thu, làm đơn hàng gửi kho xuất đi giao. Dữ liệu có dùng để phân tích tình hình, nhập hàng bán tiếp hoặc “né”
 • Công nợ: Gồm Phải thu – Phải trả. Dữ liệu cần có quan trọng để phục vụ cho quản trị dòng tiền.
 • Quản lý Mua hàng: Gồm Lên kế hoạch mua – đặt hàng => Theo dõi hàng về theo kế hoạch => Nhập hàng về kho
 • Theo dõi tài sản cố định
 • Theo dõi dòng tiền: Bao gồm ghi nhận ngân sách và theo dõi thực tế phát sinh. Từ đó có dữ liệu để so sánh và phân tích

Phần mềm kế toán quản trị

 • Phân hệ tính giá thành trong Phần mềm kế toán quản trị:

Đây là phân hệ chỉ có tại các công ty dạng sản xuất

Phân hệ này rất khó làm, khó dựng sẵn chỉ có thể thiết kế cho riêng từng doanh nghiệp.

Cùng đơn vị gia công sản xuất giá kệ siêu thị, nhưng các chỉ tiêu tính lương mỗi đơn vị một khác cho bộ phận nhân sự => Cơ cấu hi phí lương vào phần giá thành khác

Với Máy móc tại mỗi đơn vị tham gia vào các công đoạn khác nhau. Có đơn vị dùng hoàn toàn máy móc. Có đơn vị chỉ dùng một phần.

Và cũng có đơn vị: Dùng công nhân, máy móc cho các công đoạn to, còn lại sẽ mua link kiện về ghép cùng. Sau đó là bán ra sản phẩm tổng hợp.

Rất nhiều vấn đề mà không doanh nghiệp nào giống nhau.

Không có một bản dựng sẵn nào đáp ứng được cho doanh nghiệp.

2. Tính năng cần có trong phần mềm

Thực tế một phần mềm kế toán quản trị được coi là một phần mềm ERP. Dùng cho nhiều bộ phận.

Đối với 1 đơn vị chỉ có một người dùng, không cần thiết phải dùng phần mềm ERP chuyên dụng.

Dểdoanh nghiệp có thể vận hành trơn tru, bạn chỉ cần lựa chọn phần mềm quan trọng nhất.

Phần mềm tích hợp: KHO – BÁN HÀNG – CÔNG NỢ – QUỸ – BÁO CÁO QUẢN TRỊ

Đối với các đơn vị có các bộ phận hoạt động rõ ràng, có thể cân nhắc phần mềm với các tính năng sau:

Ban giám đốc có thể xem, kiểm soát số liệu ở bất cứ thời điểm nào.

 • Đồng bộ dữ liệu và kế thừa dữ liệu giữa các bộ phận
 • Cảnh báo số lượng hàng hóa, vật tư tồn kho tối thiểu
 • Cảnh báo hạn mức công nợ: Khách hàng – nhà cung cấp
 • Tổng hợp báo cáo theo giai đoạn, theo bộ phận, theo chi nhánh
 • Quản lý chăm sóc khách hàng
 • BC Doanh số – Lợi nhuận
 • Quản trị dòng tiền
 • Báo cáo kết quả kinh doanh cuối cùng và so sánh ngân sách, so sánh cùng kỳ
 • Tập hợp và báo cáo kiểm soát chi phí
 • Biểu đồ báo cáo dạng dashboard tổng hợp
 • Lịch sử dữ liệu lưu nhiều năm

kế toán thu chi

Phần mềm kế toán quản lý nhà hàng

PM Kế toán quản lý bán hàng

Phần mềm kế toán quản lý kho và bán hàng

 

One thought on “Phần mềm kế toán quản trị: tính năng và phân hệ cần có

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *