CRM là gì – viết tắt của từ Customer Relationship Management

CRM là gì? Giúp gì được cho doanh nghiệp? Ai thì nên dùng và CRM làm những công việc gì? Rất nhiều câu hỏi vềphần mềm quản lý quan hệ…

Continue ReadingCRM là gì – viết tắt của từ Customer Relationship Management

KPI là gì – tải Bộ chỉ số KPI sale, bán hàng, marketing, Nhân sự,…

KPI là gì? Key performance indicator là các chỉ số dùng để đo lường hiệu quả. Hiện tại nhiều doanh nghiệp mong muốn xây dựng KPI cho doanh nghiệp. Tuy…

Continue ReadingKPI là gì – tải Bộ chỉ số KPI sale, bán hàng, marketing, Nhân sự,…

Vai trò của kế toán quản trị – Giúp Ban giám đốc quản trị tốt hơn

3 vai trò của kế toán quản trị được nêu trong bài viết này sẽ giúp bạn nắm được cốt lõi vấn đề. Một doanh nghiệp hoạt động như thế…

Continue ReadingVai trò của kế toán quản trị – Giúp Ban giám đốc quản trị tốt hơn