dashboard là gì - 3 nguyen tac vang lap dashboard

Dashboard là gì? 3 nguyên tắc lập Dashboard chuyên nghiệp

Lợi ích của Dashboard là gì? 3 nguyên tắc lập Dashboard quan trọng bạn cần phải nắm,… Những điểm quan trọng nhất về khái niệm Dash-board sẽ được giải thích trong bài viết sau. Đối với nhiều nhà quản trị hay với các bạn mới tiếp xúc với kế toán quản trị thì đây là một…

Read More
Tại sao phải phân loại chi phí doanh nghiệp - Phần mềm quản trị ERP TAI SAO PHAI PHAN LOAI CHI PHI DOANH NGHIEP

Tại sao phải phân loại chi phí doanh nghiệp – Phần mềm quản trị ERP

Tại sao phải phân loại chi phí doanh nghiệp? Thu nhập của mẹ tôi những năm 90 mỗi tháng là 300 ngàn đồng. Hồi đó đi đám cưới chỉ mừng 20 ngàn thôi. Mà tháng nào có 4 cái đám cưới là mẹ tôi lại than : tháng này phải bớt tiền chợ rồi!. Thực…

Read More
co cau nguon nhan luc theo trinh do dao tao

Sơ đồ Kết cấu nguồn nhân lực trong doanh nghiệp – ERPS.VN

Bài viết phân tích Sơ đồ Kết cấu nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. HRM là một công cụ quản lý hiệu quả cho việc sử dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, để xây dựng được một chương trình HRM hiệu quả, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cũng phải xác định…

Read More
budget là gì ngân sách là gì

Budget là gì? Tải file BUDGET mẫu FREE I ERPS.VN

Không phải ai cũng biết budget là gì? Nhưng càng ngày từ khóa này càng quan trọng đối với các doanh nghiệp. Các chủ doanh nghiệp và các nhân sự quản lý của doanh nghiệp nên biết để giúp công ty phát triển bền vững hơn. Thông qua bài viết này Trường sẽ giúp các…

Read More