Qui định và hình thức thanh toán

  • October 11, 2018
  • TƯ VẤN ERP
  • 1 min read

Khách hàng sau khi lựa chọn được gói dịch vụ phù hợp, vui lòng tiến hành thanh toán qua tài khoản ngân hàng để thanh toán phí dịch vụ.

Click link sau để xem thông tin tài khoản ngân hàng dùng để thanh toán.

  • Công ty TNHH Webkynang Việt Nam
  • Ngân hàng BIDV chi nhánh từ liêm
  • Số TK: 2171 0000 398 430

Leave a Reply

Your email address will not be published.