MAU BAO CAO QUAN TRI ERPS

Báo cáo quản trị là gì? Một số mẫu báo cáo nội bộ {Tải miễn phí}

Báo cáo quản trị là gì? Các công ty niêm yết sàn chứng khoán đều phát hành báo cáo quản trị 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng… Thông tin này được phát hành nội bộ, do đó không có form mẫu, không có thước đo cụ thể Báo cáo này được tổng hợp dựa trên…

Read More

Hướng dẫn lấy khoá tích hợp website online Thanh toán Paypal/Visa cho doanh nghiệp

Điều kiện: Doanh nghiệp phải có 1 tài khoản Paypal từ trước, nếu chưa có vui lòng đăng ký ở link sau: https://www.paypal.com/signin The business registers account (if not registered) on: https://www.paypal.com/signin Doanh nghiệp để ý phí giao dịch theo từng quốc gia, phí của Paypal dành cho doanh nghiệp có thể tham khảo qua…

Read More
mo ta chung ve dinh phi bien phi định phí biến phí

Định phí là gì? Chi phí cố định

Định phí là gì? Chi phí cố định là gì? “Chi phí cố định (trong kinh tế học vi mô) hay Định phí (trong kế toán quản trị) là những phần chi phí kinh doanh không thay đổi theo quy mô sản xuất, nếu xét trong một khuôn khổ công suất sản xuất nhất định.”…

Read More