Cập nhật thông tin Phần mềm quản lý bán hàng 2.0 ra mắt chính thức

Thông báo: Phần mềm bán hàng W-PRO 2.0 đã hoàn tất

Ngày phát hành chính thức là 30/06/2019

Đăng ký dùng thử với Trường:

điện thoại liên hệ erp, hotline erp

 

Video giới thiệu nhanh bản 2.0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *