1. BAN ĐIỀU HÀNH

chuyen_gia_truong mini erp

 

TRƯỜNG PHẠM

CEO ERPS.VN – Giải pháp ERP & BI cho doanh nghiệp

CEO Webkynang.vn – Nền tảng dạy kỹ năng miễn phí lớn nhất Việt Nam

– Mail: Erps.vn@gmail.com

– Phone: 024 2239 7373

 

LÂM VŨ

Sale Manager

Lâm Vũ đồng thời là Co-founder của Công ty Tư vấn quản trị VZN

Anh có chuyên môn sâu về Kế toán tài chính ở những công ty có quy mô Nghìn Tỉ.

 

ANH NGUYỄN

CO-FOUNDER

Anh Nguyễn phụ trách về mặt nhân sự của dự án ERPs.vn và Phát triển nội dung cho Kênh học kỹ  năng miễn phí Webkynang.vn

Ngoài ra, Anh Nguyễn còn tham gia vào việc phát triển các giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp.

 

2. CỐ VẤN CHUYÊN MÔN

 

 

Tiến sĩ Nguyễn Thành Hưng

Cố vấn chuyên môn về Quản trị Tài chính – Kế toán

Tiến sĩ Hưng Nguyễn đang giảng dạy môn Kế toán quản trị tại Trường Đại học Thương Mại

 

 

Thạc sĩ Vũ Quang Trọng

Cố vấn chuyên môn về Quản trị Tài chính – Kế toán

Anh đang giảng dạy môn Kế toán quản trị tại Trường Đại học Thương Mại

 

3. BAN CHỨC NĂNG

 

 

CAO BÙI

Phụ trách module HRM

 

hai_dang

 

HẢI NGUYỄN

Phụ trách phát triển các sản phẩm Business Intelligence – Phân tích kinh doanh

 

 

NGỌC NGUYỄN

Marketing Dept