ERPS - TRIỂN KHAI ERP THEO YÊU CẦU

Thiết kế các hệ thống, phần mềm quản trị doanh nghiệp Tổng thể. Liên kết dữ liệu nhiều bộ phận trong công ty thành 1 thể thống nhất.

Đặt lịch hẹn khảo sát tại doanh nghiệp/ hoặc Google Meeting cùng Ban cố vấn ERPs

ĐỐI TÁC TRIỂN KHAI

Các đối tác triển khai dịch vụ của ERPS.

Đều là những thành viên có nhiều năm kinh nghiệm trong quá trình làm việc cùng doanh nghiệp.

Đội ngũ chúng tôi bổ sung lẫn nhau tạo thành một liên kết vững mạnh.

LIÊN HỆ

erps

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn quản trị tốt hơn.