Hướng dẫn lấy khoá tích hợp website online Thanh toán Paypal/Visa cho doanh nghiệp

Điều kiện: Doanh nghiệp phải có 1 tài khoản Paypal từ trước, nếu chưa có vui lòng đăng ký ở link sau: https://www.paypal.com/signin The business registers account (if not registered)…

Continue ReadingHướng dẫn lấy khoá tích hợp website online Thanh toán Paypal/Visa cho doanh nghiệp